top of page

Terveys

Boksereilla seurataan luustoon liittyvien ongelmien, sydänsairauksien, munuaisvikojen ym. sairauksien esiintymistä. Jalostustoimikunta ylläpitää kyselyä bokserin terveydestä ja kuolinsyistä ja toivomme, että bokserinomistajat ympäri Suomen osallistuisivat kyselyihin. Näin pystymme kartoittamaan bokserirodun sairauksia Suomessa sekä syitä bokserien kuolemiin ja tulevaisuudessa mahdollisesti vaikuttamaan niihin myös jalostuspäätöksiä tehdessä.

LONKKANIVELEN KASVUHÄIRIÖ

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä silmämääräisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonk-

kamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa usein nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta lonkkavian ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

SPONDYLOOSI

Spondylosis deformans eli spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein normaalistikin ikääntymisen myötä, mutta boksereilla rappeumaa todetaan jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu perinnölliseksi sairaudeksi boksereilla (perinnöllisyys 0,42–0,62), joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla.

 

Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella. Spondyloosin suositeltava kuvausikä boksereilla on 2 vuotta, jolloin ikääntymismuutoksia ei vielä ole, mutta perinnölliset muutokset ovat ehtineet muodostua. Vanhalle koiralle sallitaan hieman enemmän muutoksia kuin saman lausunnon saavalle nuorelle koiralle, mutta eri-ikäisten koirien lausuntoja on vaikea verrata suoraan, koska ikääntymismuutosten osuutta on hankalaa arvioida. Kuitenkin kannattaa muistaa, että spondyloosi on etenevä sairaus, joten puhdas selkä tai vain lievät muutokset vanhemmalla koiralla on jalostuksellisesti erittäin merkittävä löydös.

POLVET

Polvinivelen etumaisen ristisiteen repeäminen on koiran takaraaja ontuman tavallisimpia syitä. Koiran polvinivelessä on kaksi ristisidettä, jotka kytkevät toisiinsa reisi- ja sääriluun ja pyrkivät estämään näiden liikettä toisiinsa nähden. Etumaisen ristisiteen revetessä sääriluu pääsee liukumaan reisiluuhun nähden eteenpäin. Etumaisen ristisiteen repeäminen johtaa polvinivelen löysyyteen, mikä taas ajan kuluessa johtaa kivuliaan nivelrikon syntyyn. Ristisiteen repeämä voidaan korjata kirurgisesti. Ristisiteen katkeamiseen tarvitaan aina vaurio, joka usein alkaa muutaman sidesäikeen repeämästä, mikä voi vähitellen edetä koko ristisiteen katkaisevaksi repeämäksi. Tämän prosessin aikana koiran ontuman aste voi

vaihdella täysin oireettomasta voimakkaaseen ontumiseen. 

DEGENERATIIVINEN MYELOPATIA ELI DM

Degeneratiivinen myelopatia eli DM on todettu koirilla jo yli 40 vuotta sitten ja alkuun sitä tavattiin enimmäkseen saksanpaimenkoirilla. Viime aikoina sairaus on tunnistettu yleiseksi myös muissa roduissa esim.bokseri, borzoi, siperian hysky. Nykyään yli sadalla rodulla on tähän päivään mennessä löydetty tuo mutaatioalleeli. Tämä geenimutaatio aiheuttaa 

koiralle kohonneen riskin sairastua selkäydinrappeumaan. DM:n periytymismalli on autosomaalinen resessiivinen periytyminen. Nykyään DM-status saadaan 

selvitettyä DNA-testauksen avulla. Kuitenkin vasta koiran kuoltua, voidaan ruumiin-
vauksessa varmasti vahvistaa koiran sairastaneen selkäydinrappeumaa.

 

Suomen Bokseriyhdistys tukee DM-geenitestauksen kustannuksia.

SYDÄN

Bokserilla esiintyy paljon erilaisia sydänsairauksia, joista suurin osa on perinnöllisiä. PEVISAn vastutettavat sairaudet ovat aortta- ja pulmonaalistenosis. Virallinen sydänkuuntelu tulee tehdä aikaisintaan 12 kk iässä ja tutkimustulos on voimassa 24 kk. Virallisen sydänkuuntelun suorittaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka sydämestä ei kuuluisi sivuääniä, ei se silti automaattisesti tarkoita sydämen olevan terve. Kuuntelulla pystytään kartoittamaan aortta- ja pulmonaalistenosissairauksia. 

 

Sydän kuuntelussa havaitut sivuäänettulisi tutkia tarkemmin ultraäänitutkimuksessa. Myös koiran äkillinen kuolema olisi syytä tutkia ruumiinavauksena ja saada siten selville syy koiran kuolemaan varsinkin, jos on kyse nuoresta alle 8-vuotiaasta koirasta. 

HAMMASPUUTOKSET

Puhkeamaton hammas voi muodostaa ympärilleen kystan, eli nesterakkulan, joka tuhoaa leukaluuta ja ympäröiviä hampaita, altistaen leukaa jopa murtumille.Tavallisimpia puhkeamattomia hampaita ovat alaleuan ensimmäiset premolaarit, eli P1-hampaat. Puhkeamattomat hampaat ovat tavallisia boksereilla ja muilla lyhytkuonoisilla

roduilla. Puhkeamattomat hampaat on tärkeää erottaa todellisista hammaspuutoksista. Erottaminen on mahdollista ainoastaan hammasröntgenkuvauksen avulla. Mikäli nuorelta koiralta löydetään puhkeamaton hammas, se yleensä suositellaan poistettavaksi. 

 

Puhkeamattomat hampaat saattavat alkaa muodostaa ympärilleen hammasaihekystaa. Kysta tuottaa sisälleen nestettä ja se laajenee vähitellen aiheuttaen painenekroosia (eli kuoliota) ympäröivässä leukaluussa. Kystat saattavat laajentua salakavalasti ilman minkäänlaisia ulkoisia oireita huomattavan suuriksi. Joskus kysta havaitaan vasta siinä vaiheessa kun se on hajottanut niin paljon leukaluuta ympäriltään, että on aiheutunut leukamurtuma. Mikäli puhkeamaton hammas on jo muodostanut ympärilleen kystan, on puhkeamattoman hampaan lisäksi poistettava kystan sisäseinämiä peittävä nestettä tuottava epiteelikerros sekä mahdollisesti alueella olevat muut hampaat.  

RENAL DYSPLASIA ELI RD

RD (kutsutaan myös JRD) on synnynnäinen ja perinnöllinen munuaissairaus, joka johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja koiran kuolemaan alle kahden vuoden iässä. Tauti voi aiheuttaa myös kohdunsisäisiä sikiökuolemia sekä pentukuolemia pikkupennuilla. Yleensä oireet alkavat kehittyä 4–12 kuukauden iässä. Pennulla on jo syntyessään alikehittyneet munuaiset. Munuaiset toimivat vajavaisesti mm. poistaessaan elimistössä syntyneitä jäteaineita sekä tuottaessaan punasolujen muodostuksessa tarvittavaa erytropoietiini-hormonia.

 

Oireina on runsasta juomista, runsasta virtsaamista, kääpiökasvuisuutta, luuston kasvuhäiriöitä, huonoa ruokahalua ja laihtumista, oksentelua, ripulia ja kuivumista sekä apaattisuutta. Nämä oireet eivät eroa muiden munuaissairauksien oireista. RD:n toteamiseksi ja muista munuaissairauksista erottamiseksi tarvitaan kudoksen mikroskooppista tutkimista biopsianäytteestä joko elävästä koirasta tai ruumiinavauksessa. 

bottom of page