top of page
ztp2.jpg

ZTP-testi, saksalainen jalostustarkastus

Suomessa ZTP-testi (siitokseen soveltuvuus testi) järjestettiin ensimmäisen kerran 22.8.1994. ZTP-testi (Zuchttauglichkeits-prüfung), on alempi saksalaisista jalostustarkastuksista. Testissä arvioidaan sekä ulkomuotoa että luonnetta.

Testi on kolmiosainen; ensimmäisessä osassa mitataan koirat (korkeus, pituus ja rinnan syvyys), määritellään koirien silmien väri sekä purenta ja tarkistetaan luoksepäästävyys, koiran liikkeet sekä laukauksiin reagoiminen. Toinen osio käsittää suojeluosuuden, jossa arvioidaan koirien luonne. Suojeluosuus käsittää piilosta hyökkäyksen, jossa hyökkäys kohdistuu koiran ohjaajaan. Koiran on puolustettava ohjaajaansa hyökkäämällä maalimiestä kohden, käyden kiinni suojahihaan, ja osoitettava kykynsä ja rohkeutensa vastustaa ja pysäyttää hyökkäys. Toinen osuus on ns. rohkeuskoe, jossa koira lähetetään kohti juoksevaa ja uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä kohden. Tässä koiran on osoitettava rohkeutensa uskaltaa hyökätä hyökkääjää vastaan, käyden kiinni suojahihaan, sekä kuormitettavuutensa irrottamatta puruotettaan suojahihasta. Kolmas osio käsittää yksityiskohtaisen ulkomuotoarvostelun.

Saksassa testataan kaikki siitokseen käytettävät bokserit ZTP-testillä. Pentujen rekisteröinnin ehtona on, että testi tulee olla hyväksytysti suoritettu molemmilla vanhemmilla. Testiä voi yrittää suorittaa kaksi kertaa.

Tästä linkistä löytyy Satu Alangon kirjoittama laajamittainen artikkeli ZTP-testistä. Artikkeli on julkaistu Bokseri-lehdissä 1/2011 ja 3/2006.

bottom of page