top of page

Jalostus

lonkka.jpg

LYHYT SELOSTUS

LYHYT SELOSTUS

LYHYT SELOSTUS

ad2_edited.jpg

LYHYT SELOSTUS

LYHYT SELOSTUS

LYHYT SELOSTUS

Yhdistyksen vuosikokouksen kaksivuotiskaudeksi valitsema jalostustoimikunnan vetäjä kokoaa itselleen toimikunnan. Toimikunnassa tulee olla ulkomuototuomarijäsen; muuten sen kokoonpanoa ei ole määritelty. Suositeltavaa olisi kuitenkin, että toimikunnassa oli myös eläinlääkärijäsen. Toimikunnassa voi olla myös ulkopuolisia konsultoivia ja kansainvälisiä jäseniä.

 

Jalostustoimikunnan tehtävä on ohjata ja seurata rodun jalostusta Suomessa, kerätä ja analysoida jalostustietoa (tilastot, terveys- ym. kyselyt), järjestää koulutusta kasvattajille ja järjestää jalostustarkastustilaisuuksia.

 

Jalostustoimikunta järjestää vuosittain yhdessä Saksan Bokseriklubin (BK München) kanssa saksalaisen jalostustarkastuksen ZTP:n (Zuchttauglichkeitsprüfung eli jalostuksensoveltuvuustesti; ks. 4.2.4). Jalostustoimikunta valitsee vuosittain vuoden kasvattajan, mikäli asetetut kriteerit täyttyvät.

 

Jalostustoimikunta vastaa myös rodun ulkomuototuomarikoulutuksesta. Tästä koulutuksesta vastaavat toimikunnan tuomarijäsen/-jäsenet.

 

Rotuneuvonta toimii jalostustoimikunnan alaisena erillisenä neuvontapalveluna, jakaen tietoa rodusta (terveys, luonne, koulutus yms.) ja opastaa bokserin hankinnassa. Jalostustoimikunta ylläpitää yhdistyksen kotisivuilla olevaa ajantasaista astutus- ja syntyneet pentueet -sivustoa.

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Hallitus hoitaa tällä hetkellä jalostustoimikunnan tehtäviä. 

bokseri.jalostus @ gmail.com

Toimikunnan jäsenet:

Liisa Schreibmaier (eläinlääkärijäsen)

Tuula Seppälä

Kirsi Tevalin

Ulkomuototuomarikoulutus

Kirsi Tevalin

 

Jalostusarvioinnin luonnearviointiosuuden työryhmä

Pirkko Dima, Kari Laukka, Susanne Mattas, Jorma Repo,  Anne Kuivinen, Kimmo Kaartinen ja Krista Puhakka

Roturisteytysprojektityöryhmä

Pirkko Dima, Laura Mäiseli, Pirkko Heikinheimo, Miisa Laukka, Susanne Mattas, Henna Pakkala, Heidi Mustonen, Tiina Inkinen

VUODEN KASVATTAJA

Kasvattajien kannustaminen heidän kasvatustyössään rodun jalostuksen eteenpäinviemiseksi on tärkeää.
Erityisesti jalostustoimikunta haluaa kannustaa kasvattajia tutkimaan kasvattiensa terveyttä yhä enenevämmässä määrin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta tiedon määrä kasvaa rodussamme. Tätä kannustamista silmälläpitäen jalostustoimikunta valitsee vuosittain Vuoden Kasvattajan, jonka valintakriteerit koostuvat seuraavista osista, lisätietoja >>>

Aikaisemmat palkitut:

Vuoden kasvattaja 2022

Tarja Torvinen, kennel Skybridge

Vuoden kasvattaja 2019

Minna Ikonen, kennel Bossico's

Vuoden kasvattaja 2017

Anneli Karttunen, kennel Moonraker

Vuoden Kasvattaja 2016 

Heidi ja Pertti Mäki-Välkkilä, kennel Zealbeat's

Vuoden Kasvattaja 2013 

Anne Rikkilä, kennel Bestbox

Vuoden Kasvattaja 2011 

Marianna ja Reino Leimola, kennel Apfels

Vuoden Kasvattaja 2010

Kristiina Kallio, kennel Flirtin

Vuoden kasvattaja 2009

Heidi ja Pertti Mäki-Välkkilä, kennel Zealbeat's

Vuoden Kasvattaja 2008

Tarja Torvinen, kennel Sky Bridge

Vuoden Kasvattaja 2007 

Marianna ja Reino Leimola, kennel Apfels

Vuoden Kasvattaja 2006 

Pirkko Dima, kennel Ma Baker’s

bottom of page