top of page

KOulutus

.jpg

Suomen Bokseriyhdistys ry:n koe- ja koulutustoimikunta järjestää vuosittain koulutustapahtumia eri puolilla Suomea. Päätapahtuma on yhdistyksen kesäleiri, jossa on mahdollista treenata lähes kaikkia PK-lajeja.

SBY:n alaosastot järjestävät alueellista koulutusta boksereille. Ota yhteyttä oman alaosastosi koulutusvastaavaan ja tiedustele koulutusmahdollisuuksista.

Koe- ja koulutustoimikunta tarjoaa alaosastojen kouluttajille mahdollisuuden koulutusohjaajakoulutukseen. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ota yhteyttä SBY:n koulutusvastaavaan.

KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

 

Toimikunnan vetäjä

Mirva Mansikkamäki

Toimikunnan jäsenet

Toimikuntaan kaivataan mukaan aktiivisia tekijöitä! Jos olet halukas liittymään toimikuntaan, ilmianna itsesi ja laita viestiä sähköpostiosoitteeseen 

bokseri.koulutus@gmail.com

TOIMIKUNNAN

TEHTÄVIÄ JA VASTUITA

Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä on yksi SBY:n hallituksen jäsen. Kaikki toimikunnan asiat välitetään ja hoidetaan esisijaisesti toi-

mikunnan vetäjän kautta hallitukselle ja sen käsittelyyn. Toimikun-

nassa olevat jäsenet voivat hoitaa ja ottaa vastuita osasta toimi-

kunnan tehtäviä.

Koe- ja koulutustoimikunnan (vetäjän) tehtäviin ja vastuisiin kuuluu:

 • rotumestaruuskilpailuiden anominen sekä kilpailuiden jär-
  jestäminen yhteistyössä alaosastojen kanssa. Tuomareiden ym. toimihenkilöiden hankinta voidaan kokeisiin tehdä yhteis-
  työssä alaosaston kanssa. Alaosastot vastaavat kilpailuiden käytännönjärjestelyistä, pääyhdistys/toimikunta vastaa kilpailuiden järjestämisestä rahallisesti ja hallinnollisesti (kokeiden anomiset, ilmoittautumisten vastaanotto ym.).

 • koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän tehtävänä on koota Wubox MM-joukkueet, hoitaa joukkueen hyväksyminen hallituksen käsittelyyn, huolehtii yhdessä rahastonhoitajan kanssa, että pääyhdistyksen maksamat tuet maksetaan jouk-
  kueelle. Lisäksi toimikunna vetäjä vastaa joukkueen ilmoit-
  tamisesta Atibox-kilpailuihin sekä huolehtii yhdessä rahas-
  tonhoitajan kanssa kilpailuiden osallistumismaksujen mak-
  samisesta.

 • koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on järjestää yhdis-
  tyksen kesäleirin.

 • tiedottaminen koe- ja koulutustoimikuntaa koskevista asioista yhdistyksen kotisivuille ja Bokseri-lehteen yhteistyössä julkaisutoimikunnan kanssa. Tällaisia asioita ovat mm. tapah-
  tumien ilmoitukset, kilpailuiden tulokset ja muut tiedotu-s-
  luontoiset asiat jne.

 • koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on ylläpitää ja kehittää yhdistyksen maalimiesoppilas- ja koulutusohjaajaoppilas-
  koulutusta. Ko. tehtävään sisältyy mm. leirien ja koulutusten järjestämistä, uusien oppilaiden rekrytoiminen koulutuksen pariin sekä esimerkiksi oppilaille suunnattujen teoriamate-
  riaalien ja kokeiden valmistelu ja kokoaminen.

 • koulutustoimikunnan vetäjä ottaa vastaan ilmoittautumiset yhdistyksen ABCD-ottelun joukkueeseen. Ottelun järjestely-
  vastuut vaihtuvat vuosittain rotuyhdistysten kesken. Koe- ja koulutustoimikunnan vastuulla on huolehtia, että bokseri-
  yhdistys järjestää ABCD-ottelun oman vuoronsa mukaisesti (yleensä yhteistyössä alaosastojen kanssa) ja huolehtii otte-
  luiden hallinnolliset sekä taloudelliset vastuut.

 • lisäksi koe- ja koulutustoimikunnan vetäjän vastuulla on ottaa vastaan myös muut mahdolliset ilmoittautumiset erilaisiin kilpailuihin ja kisoihin, mikäli yhdistys päättää lähettää niihin edustusjoukkueen

 • toimikunnan vetäjä ottaa vastaan yhdistyksen henkilöjäsenten erilaiset hakemukset ja anomukset erilaisista koe- ja koulutus-
  tehtäviin liittyvistä asioista ja huolehtii asiat hallituksen koko-
  usten esityslistoille ja päätettäväksi. Tällaisia asioita ovat mm. yhdistyksen puollot tuomari- ja koetoimitsijakoulutuksiin tai koiraveroasiat.

 • toimikunnan vetäjä vastaa hallituksessa koe- ja koulutus-
  toimintaan liittyvien asioiden viemisestä esityslistalle ja halli-
  tuksen käsittelyyn, valmistelee yhteistyössä hallituksen kanssa toimikunnan budjetin, huolehtiin toimikunnan vuosikerto-
  muksen ja toimintasuunnitelman valmistelusta vuosikokousta varten sekä toimii hallituksen päätösvaltaisena jäsenenä.

 • koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä on Palveluskoiraliiton yhteyshenkilö (Palveluskoiraliiton tiedotteet).

 • koe- ja koulutustoimikunnan vetäjällä on oikeudet Palvelus-
  koiran Virkku-palveluun, jonka kautta anotaan kokeita ym. Vetäjän on mahdollista myös lisätä muita yhdityskäyttäjiä.

 • toimikunnan vetäjä vastaa koe- ja koulutustoimintaan liitty.
  vistä muista vastuutehtävistä.

 • auttaa alaosastoja kokeisiin ja koulutuksiin liittyvistä asioista sekä tiedottaa tarvittaessa alaosastoja toimikuntaan liittyvistä asioista.

 • koe- ja koulutustoimikunta vastaa yhdistyksen harrastuskiertopalkintojen jakamisesta.

metsäjälki.jpg
HARRASTUS_edited.jpg

HARRASTAMINEN BOKSERIN KANSSA

Bokseri on palveluskoirarotu ja sopii lähes lajiin, kuin lajiin. Lajivalikoima on laaja, joten kaikille varmasti löytyy oma mukava lajinsa harrastukseksi. 

KOKEET JA KILPAILUT​

Suomen bokseriyhdistys järjestää vuosittain rotumestaruuskilpailut PK-lajeissa sekä erikoisjäljellä (IFH). Rotumestaruuskilpailut järjestetään aina vuoro vuosin kunkin alaosaston toimesta, koe- ja koulutustoimikunnan tukemana.

SBY on järjestänyt rotumestaruuskilpailuja myös TOKO:ssa. Tämä ei ole ollut joka vuotinen mestaruuskilpailu, vaan se on järjestetty mahdollisuuksien ja lupaavien osallistujamäärien mukaan. Jatkossakin nämä TOKO-mestaruuskilpailut ovat mahdollisia, mikäli lajin harrastajista löytyy tarpeeksi osalitujia jotta kisat kannattaa järjestää.

Rotumestaruuskilpailuiden lisäksi SBY järjestää leikki-
mielisen rotuottelun,  ABCD-ottelun, yhdessä airedalen-
terrierien, dobermannien ja collieiden kanssa. ABCD-ot-
telussa kisailevat keskenään nuo kolme rotua mölliluokissa sekä kisaavien luokissa. ABCD-ottelun järjestää kunkin rodun rotuyhdistys vuorollaan.

 

SBY pyrkii kasaamaan vuosittain joukkueen myös Who Bites the Best-rotuotteluun jossa kisataan rotumes-
taruudesta suojelussa (IGP). Kilpailu on avoin kaikille palveluskoiraroduille. Kilpailuun osallistutaan joukkueena.

 

Yllä mainittujen kilpailujen lisäksi SBY lähettää vuosittain edustusjoukkueen Wubox-kilpailuihin. Wubox-kilpailut järjestetään suojelussa (IGP) ja erikoisjäljellä (IFH).

110887682_3457436864286663_8274660210699177366_n.jpg
kesaleiri.jpg
kesaleiri.jpg

KESÄLEIRI JA MAALIMIESOPPILASLEIRI

Suomen bokseriyhdistys järjestää joka kesä jäsenilleen kesäleirin. Kesäleireillä pyritään tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia päästä tutustumaan eri lajeihin, treenaamaan hyvien kouluttajien kanssa, tutustumaan muihin jäseniin ja tietenkin viihtymään yhdessä tämän hienon rodun ympärillä!

 

Leireillä pyritän järjestämään aina treeniryhmät kullekin lajille, mutta ryhmien toteutuminen riippuu aina lopulta siitä ilmoittautuuko lajiryhmiin riittävästi koirakkoja.

SBY pyrkii järjestämäään maalimiesoppilailleen 1-2 leiriä vuodessa, kesäleirin lisäksi. Leireille pyritään saamaan eri tasoisia treenattavia koirakoita niin että oppilaat pääsevät kehittymään eteenpäin koulutuksessaan.

KOULUTUSOHJAAJA- JA MAALIMIESKOULUTUS​

SBY järjestää vuosittain alkavan koulutusohjaaja-
koulutuksen joka on kestoltaan noin kaksivuotinen. Koulutus on suunnattu Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenille, sen piirissä toimiville ohjaajille sekä muille koulutusohjaamisesta kiinnostuneille. Tarkoituksena on kouluttaa Suomen Bokseriyhdistykselle uusia koulutus-
ohjaajia, jotka tuntevat bokserin rotuna ja ottavat huomioon bokserin koulutettavuuden erikoispiirteet. 

MAALIMIESKOULUTUS.jpg

PK-TULOKSET LEHTEEN

Ilmoita tehdyt pk-tulokset ennen kulloisenkin leh-
den viimeistä materiaalin jättöpäivää kolutusvastaavalle, näin saat tuloksesi näkyville lehteen.

bottom of page