top of page

Pentueeni pentuvälitykseen

Yhdistyksen pentulistalle otetaan kaikki pentueet jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

  • kasvattaja (kasvattajat) on Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen ja kasvattaja on maksanut jäsenmaksunsa kuluvalta vuodelta (tilikaudelta).

  • vanhemmat täyttävät SKL:n PEVISA-vaatimukset astutushetkellä

    • Suomeen pentuna tulleella vanhemmalla tulee olla suomalaiset PEVISA:n vaatimat terveystutkimukset

  • koko pentue ensirekisteröidään Suomeen 

  • kasvattaja on allekirjoittanut Kennelliiton kasvattajasitoumuksen (toimitettava jalostustoimikunnalle ensimmäistä pentuetta ilmoitettaessa pentuvälitykseen)

  • kasvattaja ei ole kyseisenä ajankohtana eläintenpitokiellossa (koskee kaikkia eläimiä) ja/tai

  • kasvattaja ei ole kyseisenä ajankohtana Kennelliiton kurinpitolautakunnan rangaistuksen alaisena
     

Lue myös jalostustoimikunnan suositukset jalostusyhdistelmille.

Pentuvälitysilmoituksen tekee kasvattaja joka rekisteröi pennut

Pentuvälitysilmoituksen voi lähettää yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä nettilomakkeella. Yhdistyksen kotisivuille pentuvälityksen tiedot tulee toimittaa perjantaina klo 16 mennessä, muutoin ne siirtyvät seuraavan viikon päivitykseen. Päivitykset tehdään pääsääntöisesti viikonlopun aiakana. Kuvat pentueen vanhemmista toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen bokseri.jalostus @ gmail.com

Ulkomaisten vanhempien kohdalla on jalostustoimikunnalle toimitettava koiran sukutaulu sekä kopiot terveys-, näyttely- ja luonnetuloksista, jos tietoja ei ole löydettävissä Kennelliiton KoiraNet-jalostustietokannasta. Huom! SBY ei arkistoi toimitettuja materiaaleja vaan edellämainitut tiedot on toimitettava aina pentuvälitysilmoituksen yhteydessä.

Astutusilmoitus poistuu listalta 4 päivää ilmoitetun syntymäajan jälkeen. Jatkoaika edellyttää yhteydenottoa (bokseri.jalostus@gmail.com). Syntyneet pentueet näkyvät syntyneitä listalla 2 kk syntymäpäivästä. Jatkoaika edellyttää yhteyden ottoa (bokseri.jalostus@gmail.com). Jatkoaikaa syntyneitä listalle saa 2 viikkoa kerrallaan.

Yhdistyksen kotisivuilla pentueet näkyvät syntymäaikajärjestyksessä. Astutusilmoitus tehdään kerran nettilomakkeella, syntymätiedot ja muut muutokset voi ilmoittaa sähköpostilla (bokseri.jalostus@gmail.com).

Suomen Bokseriyhdistyksen hallitus pidättää itsellään oikeuden poistaa ilmoitetun pentueen väärinkäytösten ilmetessä.

 

HUOM! 

Vain pentueilmoituksella ilmoitetut pentueet päivitetään pentuvälityksen sivuille.  Kaikki muutokset jalostustoimikunnalle, webmaster ei ole pentuvälittäjä! 

 

Myytävänä -tietoja voi päivittää sähköpostilla ja se olisi toivottavaakin, jotta ei välitetä pentuja, joita oikeasti ei ole vapaana.

Pentujen syntymän jälkeen tai nartun jäädessä tyhjäksi on jäsenkasvattajan täytettävä pentueseurantalomake 4kk kuluessa pentujen syntymästä pysyäkseen jäsenkasvattajalistalla.

 

UUTTA KOTIA ETSIVÄT AIKUISET KOIRAT

Uutta kotia etsivät aikuiset koirat ilmoitetaan sähköpostitse  (bokseri.jalostus@gmail.com). Ilmoituksesta täytyy löytyä koiran nimi, rekisterinumero, omistajan yhteystiedot sekä syy miksi koirasta luovutaan. Ilmoitus on pentuvälityksen sivuilla 3 kk. Jatkoaika edellyttää yhteydenottoa jalostustoimikuntaan. Koiran löytäessä uuden kodin on ilmoituksen poistamiseksi myös otettava yhteyttä jalostustoimikuntaan. Uutta kotia etsivät -palvelu on tarkoitettu vain SBY:n jäsenille.

bottom of page