top of page

SBYn suositukset jalostusyhdistelmille

1. lonkkakuvaustulos

• A-C ja C-lonkkainen koira suositellaan paritettavaksi A-lonkkaisen kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen HD-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101

2. sydäntutkimus

• kuuntelutulos, joka voimassa 24 kk
• jos kuuntelussa kuuluu sivuääni, tulee sydän tutkia ultraäänitutkimuksella, “ei osoita merkkejä sydänsairaudesta” ja “avoin” ovat hyväksyttäviä
• jos koiralla on tutkimustulos “avoin” on koira tutkittava 12 kk kuluttua uudestaan
• avoimen tuloksen omaava koira suositellaan yhdistettäväksi vain koiraan, jolla tuloksena “ei sivuääniä” tai “ei osoita merkkejä sydänsairaudesta”

3. selkäkuvaus

• tuloksen tulee olla SP0-SP3
• SP3 saanut koira suositellaan paritettavaksi SP0 tuloksen saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen SP-indeksiennusteen tulee olla vähintään 101

Lisäksi pentueen vanhemmilta suositellaan löytyvän:
• vähintään arvosana EH näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus tai ulkomuotoarviointi suoritettuna ilman mainintaa EI-JALOSTUKSEEN
• luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, luonnetesti tai MH-kuvaus (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe), luonnetestituloksen tulee olla vähintään +75 pistettä tai jalostustarkastus suoritettuna ilman mainintaa EI-jalostukseen
• tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 4 % (neljällä sukupolvella laskettuna)
• pentueen tulee täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot

Pentueen tulee myös täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot, esim. jos nartun edellisestä penikoimisesta ei ole kulunut vaadittua 10 kk väliä, tulee tästä maininta että tältä osin pentue ei täytä suosituksia.

Pentuvälitykseen merkitään myös saksalainen lonkka- ja spondyloosi-indeksi (laskettuna kaavalla 100+(100-X) jossa X on koiran saksalainen indeksi). Mikäli koiralla on sekä suomalainen että saksalainen indeksi, laitetaan aina molemmat indeksit näkyville pentuvälitykseen ja lasketaan pentueen keskiarvo käyttäen koiran parempaa indeksiä. Samaa sääntöä noudatetaan sekä uroksille että nartuille. 

Jos indeksi on alle 100, on oletus huonompi, kuin rodun keskiarvo ja yli sata taas on parempi, kuin keskiarvo. Jokaisen pentueen lonkka- ja selkäindeksin on hyvä olla vähintään 101.

bottom of page