top of page

Poikkeuslupamenettely

Kennelliitto rekisteröi automaattisesti vain sellaisia pentueita, jotka täyttävät rotukohtaisen PEVISAn sekä koirarekisteriohjeen määräykset. 

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaisesti anoa Kennelliitolta poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita ovat esim.: 

  • kasvattaja voi perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa Suomessa rekisteröidyn koiran jalostuskäytölle, jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä ei täytä jalostukseen käytön ehtoja (PEVISA).

  • ulkomaiselle koiralle voidaan anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa yksittäisen pentueen rekisteröintiin. Ulkomaiselle urokselle ja jalostuslainaan tuodulle ulkomaiselle nartulle voidaan myöntää poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeuslupa koskee boksereilla uroksen yli kahden ja nartulla yli yhden jo aikaisemmin rekisteröityä pentuetta, joiden jälkeen koirien tulee täyttää rodun PEVISA-ehdot. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-ehtojen raja-arvojen vastainen, eikä koiralla saa olla virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonointa tulosta 

  • rotumuunnosten risteyttämisen ehdot on kirjattu rotukohtaisiin erityisehtoihin.

  • muut rotumuunnosten väliset risteytykset vaativat poikkeusluvan.
     

Jos pentue ei täytä kaikkia pentuerekisteröinnin ehtoja astutushetkellä, mutta ehdot täyttyvät rekisteröintihetkellä, voi kasvattaja rekisteröidä pentueen lisämaksulla.

Ryhdy anomaan poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta. Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa osa anomuksista käsitellään jalostustieteellisessä- tai kasvattajatoimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi. 

Anojan tulee odottaa Kennelliiton päätöstä ennen kuin toteuttaa yhdistelmän. Vuoden 2023 alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje sanoo seuraavaa: Kasvattajan tulee anoa poikkeuslupaa etukäteen, niin että poikkeuslupa on voimassa astutushetkellä

bottom of page