top of page

Kasvattajat 

Tämän listan kasvattajat ovat Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenkasvattajia.

Listalla pysyminen vaatii, että kasvattaja on yhdistyksen jäsen (jäsenmaksu suoritettu kuluvalta tilikaudelta) ja on toimittanut kasvattamistaan bokseripentueista
pentueseurantalomakkeen (täytettävä 4 kk sisällä pentueen syntymästä)  jalostustoimikunnalle sekä on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Tämän lisäksi kasvattajalla tulee olla rekisteröity pentue viimeisen kahdeksan vuoden (kaksi sukupolvea) aikana.

bottom of page