top of page

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleet sääntömuutokset

SBYn erikoisnäyttelyn, Klubsieger-näyttelyn ja Puppy-Veteran näyttelyn vuoden 2024 alussa voimaan tulleet säännöt on päivitetty Näyttely-sivuille. Lisäksi vuoden 2024 alusta astui voimaan Suomen Muotovalionarvoa koskeva muutos koskien vaadittavaa koetulosta. Tämä on SBYn vuoden 2022 vuosikokouksen hyväksymä muutos, jonka Suomen Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt kevätkokouksessaan 2023. FI MVA

Koulutustunnus jostakin palveluskoira- tai pelastuskoiralajin alimmasta luokasta, ei käyttäytymiskoe eikä pelastuskoiralajin soveltuvuuskoe. (Valt. 28.5.23)

Recent Posts

See All

SBY Lahden alaosasto

Lahden  alaosaston vuosikokouksessa 27.1.2024 ei saatu hallitusta kasaan ja päätettiin yksimielisesti lakkauttaa alaosasto. Sääntöjen mukaan siihen tarvitaan  kaksi peräkkäistä yleiskokousta missä tuo

Vuoden 2023 näyttelypalkinnot

Vuoden näyttelypalkinnot tulee anoa 31.12.2023 mennessä. Laita anomus sähköpostitse bokseri.nayttelyt@gmail.com Ohessa linkki pistelaskuohjeisiin >>>

bottom of page